درمانگاه تخصصی پوست و مو و زیبایی آسیا کلینیک نیکا-زیبایی حق شماست
تهران صادقیه
پشتیبانی 24/7
021-44026902
شنبه -4شنبه: 8.00 - 20.00
پنج شنبه - جمعه : 9.00 - 16.00

محمود بازوکار

مدیریت مرکز

ویژگی های ما

درباره ما

این مرکزازسال ۱۳۸۴ فعالیت خودرادرزمینه زیبایی اغازنموده که بیشترین فعالیت مرکزدرزمینه اموزش وبرگزاری ورکشاپهای پی درپی درکل کشوروخاورمیانه ومبتکروطراح جدیدتری دستگاهها،ابزارها وتکنیکهای پیوندمو وابرو بابرندآسیا فیت میباشد که ازسال ۱۳۹۷ باخرید کل سهام شرکت زیبایی وسلامت نیکانوین ایرانیان ودرمانگاه تخصصی پوست ومو نیکا
فعالیت خودراگسترده ترنموده ودرتمامی زمینه های زیبایی ازجمله پیوند مووابرو ،اموزشهای تخصصی مرتبط باپوست مو وزیبایی وتهیه وتوضیع دستگاهها وتجهیزات مربوطه خدمات رسانی مینماید
که درراس این مرکز استاد محمودبازوکار ملقب به پنجه طلای اسیا ومردعلم وهنرزیبایی ،مدیریت این مجموعه بزرگ را برعهده دارد
سالانه هزاران نفر ازتمامی کشورهای دنیا به این مرکزمراجعه وازخدمات مرکز بهره مند میشوند.

موارد با کیفیت

تیم حرفه ای ها