Fitچیست؟

جدیدترین روش کاشت مو در جهان است که کاملا بدون عارضه؛و بدون درد و خونریزی میباشد.
🔴علت vip بودن آن استفاده از دستگاههای پیشرفته و تراکم بالاتر به نسبت سایر موسسات کاشت مو است.
در این‌روش که با بی حسی موضعی فقط در پوست سر انجام میشود شخص متفاضی اصلا دوران نقاهت نداشته و بلافاصله بعد از پیوند مو سرحال و هوشیار است و میتواند بصورت عادی به فعالیت های روزانه خود ادامه دهد.
🔴بعد از پیوند هیچ ردی از‌محل برداشت به روی پوست باقی نمانده و موهای بانک مو پس از‌ ۲۰ روز کاملا بلند شده و مثل قبل میشوند و در صورت ۲ مرحله ای بودن مجدد آماده برداشت میشوند.
🔵همچنین‌بر خلاف سایر مراکز برای بعد از کاشت هیچگونه دارو،مکمل و یا شامپو خاص تجویز نمیشود و شخص هیچگونه هزینه‌مازاد بر عمل نخواهد داشت.
شخص متقاضی هیچگونه مراقبت خاصی برای بعد کاشت مو نداشته و روند طبیعی زندگی ادامه میابد.
همچنین هزینه دستمزد از هزینه کلینیک و داروها و ست وکیوم اتاق عمل جدا نیست و هزینه اعلام‌ شده به متفاضی شامل تمام این هزینه ها میباشد.
🔴بازه زمانی عمل به واسطه استفاده از دستگاههای پیشرفته ی برداشت، بین‌۵ تا ۷ ساعت میباشد و در این‌بازه بالاترین حجم تراکم ؛یعنی‌۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ گرافت برداشت و کاشت میشود