روز اول:
در منطقه پیوند شده دلمه ها تشکیل میشوند.تا اندازه ای التهاب ،قرمزی و بی حسی اطراف منطقه دهنده پیوند وجوددارد.

(دلمه های پیوند شده به هیچ عنوان نباید دستکاری شود .کشیدن موهای کاشته شده ممنوع می باشد.)
روز دوم تا ششم:
التهاب و قرمزی دلمه ها شروع به از بین رفتن کرده ولی بی حسی ادامه می یابد.

توجه کنید که (قرمزی پوست سر بین 2هفته تا 6ماه ممکن است طول بکشد تا ازبین برود.)
ده روز بعد :
90%دلمه ها از ببین خواهند رفت.قرمزی مختصری وجود دارد.التهاب و قرمزی حدودا از بین رفته و بی حسی تا حدودی وجود دارد.بی حسی بین 2هفته تا5 ماه ممکن است طول بکشد تا ازبین برود و از آن حالت کرختی تا یکسال وجود دارد
2تا 8 هفته بعد:
100%دلمه ها از بین خواهند رفت وفولیکولها وارد فاز نهفته می شود، موهای پیوند زده شده دچار ریزش میشوند.
2تا4ماه بعد :
از آنجایی که موهای پیوند زده شده دچاره ریزش می شوند و این احتمال نیز وجود دارد که ریزش موها کمی بیشتربه نظر آید.وضعیت ذکر شده را شوک نامیده و طبیعی می باشد تمام این موها دوباره رشد خواهند کرد .عموما کرختی در منطقه دهنده پیوند از بین رفته و قرمزی ،محو شده و موها منطقه دهنده پیوند را می پوشانند.
3تا6 ماه بعد:
در ابتدا موهای پیوند شده به صورت خیلی نازک شروع به رشد می کنند.قرمزی از بین می رود و منطقه دهنده پیوند ظاهر طبیعی به خود میگیرد.
5تا 10 ماه بعد :
همه موها شروع به رشد میکنند.
8ماه بعد :
همچنانکه تراکم ناحیه پیوند افزایش می یابد مو ها قابل آرایش کردن بوده ولی نازک می باشد.
8تا10 ماه بعد:
فرد توسط پزشک جهت نیاز به پیوند مجدد ارزیابی می شود.
1سال بعد :
90%رشد نهایی حاصل شده است و در سال دوم تراکم افزایش یافته.

توجه کنید که در صورتی که جنس تارمو تغییر یافته در سال دوم بعد کاشت , موها به حالت قبل در می آیند.