• 5عدد قرص سفکسیم 400خریداری و روزی یک عدد مصرف نمایید.
 • پانسمان 24 ساعت بعد باز می شود.
 • از مصرف آسپیرین ،الکل ،سیگار ،قلیان به مدت 10روز بعد از عمل خودداری نمایید.
 • قرار گرفتن در معرض نور خورشید برای پوست سر مفید می باشد.
 • بعد از عمل مایعات زیاد میل شود)خصوصا آب آناناس.(
 • اکیدا محل عمل را تحریک نکنید.
 • بهتر است قبل از خواب با استفاده از کیسه یخ ، زیر چشم ،پشت سر و روی پیشانی را به مدت یکساعت کمپرس یخ نمایید.
 • به هنگام خواب بدن خود را به کمک بالشت به صورت زاویه 30 الی 45درجه نگه دارید.
 • و اصلا به پهلو نخوابید(از بالشت دور گردنی میتوانید استفاده کنید).   
  • درصورت آسیب رساندن به گرافتها در طی ده روز اول حتما با پشتیبان تماس بگیرید.
  • به مدت یک ماه از ورزش های سنگین مانند تنیس ،پرورش اندام و شنا بپرهیزید.
  • درصورت سر گیجه و حالت تهوع تا یک ساعت بعد از عمل رانندگی نکنید.
  • از بلند کردن اجسام سنگین تر از20کیلو تا ده روز پرهیز کرده و از لحاظ جسمانی به بدنتان فشار وارد نکنید.
  • برای باز کردن پانسمان یک عدد سرم شستشو و 20عدد گاز استریل خریداری کنید و طی ده شب اولیه از گاز استریل بعنوان رو بالشتی استریل استفاده کنید.
  • در صورت درد یا سوزش از قرص ژلوفن میتوانید استفاده کنید.
  • در صورت خارش از قرص سیتیزین استفاده نمایید.